Padating

Nagumpisa niyang kumustahin ang biyenan at ang kanyang biyahe.

Mahigit limang taon na mula ng huling makaranas ng sex si Cesar.

Nagkaroon kami ng emergency at kailangan ako ng kumpanya. Pakisabi na lang kay Jhoy ang nangyari at tatawag na lang ulit ako." Pagkatapos magpaalam ay ibinaba na ang telepono.

Naisipan ni Cesar na iayos na ang bitbit na mga gamit.

Makikipisan siya sa kanila hanggang sa makahanap siya ng sariling apartment. Di-butones ang suot niyang t-shirt at ang tatlong butones sa itaas lamang ang nakasara kung kaya't nakalabas ang kanyang magandang tiyan.

Lumabas si Jhoy sa banyo na nakatapi lamang ng tuwalya. Inalis ni Jhoy ang pagkakatapi ng tuwalya at hinayaan itong bumagsak sa sahig.

Hindi niya alam na siya ay pinapanood ng kanyang malibog na biyenan.

Just in few clicks get an access to thousands of personals over Reading and find the one who can keep you company.

Siya si Cesar, 56 taong gulang, biyudo sampung taon na ang nakakalipas.

Search for padating:

padating-31padating-65padating-77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “padating”